Máme co dělat se šílenci

5 05 2010

Jan Zeman

Ony „odborné názory“ na psychiku VK – a (jako někdo kdo jednak vystudoval klinickou psychologii a v rámci toho se léta velmi zajímal o etiologii poruch osobnosti v souvislosti se zkoumáním motivace totalitních vůdců a teroristů – bylo to ostatně téma mé diplomky – vztah totalitaristického myšlení a terorismu – a na druhé straně celkem podrobně studoval genezi názorů a osobnosti VK v souvislosti s onou politickou prací) to mohu myslím velmi dobře posoudit – jsou naprosto nemístné a nemají žádný odborný základ. Až to bije do očí.U lékařů střízlivých, nestižených oním za každou cenu negativním postojem k VK, vygenerovaným soustředěnou propagandou prohavlovskými médii, by jistě k žádným takovým „diagnózám“ VK nedošlo, a jistě by se jejich navrhovatelům vysmáli a pochybovali naopak velmi o duševním zdraví jejich. Ta věc je jasně primárně motivována odstraněním VK, nikoli nějakým byť minimálně podložitelným odborným názorem.

Bohužel žijeme v podivné době a pod podivnými vlivy a psychiatrie byla vždy poměrně velmi závažně a rozsáhle zneužívána k likvidaci politických odpůrců – ač jsme měli – bohužel mylně – za to, že ta doba už minula. Znám případy i z poměrně nedávné doby, kdy byli lidé takto odstraněni.

A ačkoli je materiálu málo a bylo by to lze pouze z oné sporé korespondence těžko s jistotou vyvozovat, jsou zde ony další informace a indicie rozeseté po internetu, že onen plán na zbavení svéprávnosti byl myšlen vážně – jako jedna z vícera cest, jak VK odstranit z úřadu, které byly sondovány pro případ, že by VK LS nepodepsal.

A je zcela nepochybné, že byly myšleny až smrtelně vážně. Šlo pouze o to jak do věci standardními cestami zainteresovat dostatečné množství tzv. renomovaných odborníků a jak věc podchytit za pomoci právníků. (proto se jednalo o otevřené korespondence, které byly velmi lehce zachytitelné, a proto nejspíš části unikly). Do jaké míry to bylo reálné nedokážu posoudit, nevím, jaké procento použitelných psychiatrů je zasaženo oním antiklausismem. Ale nedělám si iluze. Jsem přesvědčen, že by to nebyla cesta úplně neschůdná, jakkoli si myslím, že pro protlačení LS musely být v záloze ještě další pádné věci. A skutečně jsem o takových rovněž slyšel, jakkoli jsem se k nim samozřejmě neměl příležitost dostat, abych posoudil, do jaké míry se jimi dalo VK vyhrožovat.

V obecné rovině jsem naprosto přesvědčen, že samotné protlačení LS je uskutečněním celoevropského státního převratu. Bylo mi víceméně jasné, že to smrdí, už v době schvalování euroústavy, když jsem si ji poprvé potěžkal a začetl se, a proto jsem si tehdy tak oddechl, když ji referendum ve Francii odmítlo. Proto jsem se tolik angažoval v odporu proti LS, ačkoli mě za to nikdy nikdo neplatil. Ovšem v jejím případě se jednalo o puč v podstatě už zcela jasně a otevřeně, tam už si na konvent a demokraci nikdo ani moc nehrál.

Studuji věci spojené s nadnárodní politickou mocí dost dlouho, abych naprosto nepochyboval, že na tom mají zájem internacionalisté ať už „levého“ nebo „““pravého“““ ražení. Od nich ostatně ona z hlediska principů vlády a řízení nesmyslná iniciativa přetvořit ES na federální superstát zcela jasně pochází. Švejnar, Havel, Dientsbier…nehodlám je tu všechny vyjmenovat, jsou jejich jasnými agenty, kteří počítají s naprostou nebo téměř naprostou nevědomostí obyvatelstva v těchto otázkách, jejich dílem zmateností po indoktrinaci komunisty, dílem dále zpracovávaných všemožnými malignantními memy, od užití klasicky účinných nízkých pudů, závisti a nenávisti, až po kulty Gayi, mimozemšťanů apod. s nimiž se po sametovce roztrhl pytel – a tak se jim daří natlačit masám takové donebevolající a antikonzistentní nesmysly, jako že VK je „agent Moskvy“ apod. a zároveň do nich narvat nebezpečné neo-bolševické a neo-nacistické koncepty. Komuni(tari)smus a (inter)nacionalismus jsou opiem lidstva. 🙂 A celý tento boj je o duše. VK je pro tyto lidi nebezpečný, protože dlouhodobě zastává vysoké pozice a vybízí z nich ke střízlivosti, i když je bohužel relativně stále více osamocený – myslím si dílem proto, že tím, jak stárl, moudřel a poučoval se ze svých chyb, nestačili mu už jeho následovníci, dílem proto, že jeho politický establishment by podroben cílenému útoku rozhlodáváním pomocí cizorodých myšlenek, které pak uzavřen ve své slonovinové věži hradu nebyl schopen už přímo podrobit kritice přímou politickou prací. Paradoxně ale může opět opanovat scénu, jakmile skončí jeho prezidentské funční období – pokud k tomu však bude ještě mít sílu. Doufám, že jako letitý sportovec – ano, tak starý není a považuji to za jednu z mála realistických nadějí, které nám ještě zbývají, stejně jako to, že se z kruhu jeho následovníků snad přece jen vyprofilují další osobnosti, které vystoupí z jeho stínu.

Boj podpisem LS nekončí, ba naopak se obávám, že právě naplno začíná a máme co dělat se šílenci.

Reklamy

Akce

Informace

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit / Změnit )

Připojování k %s
%d bloggers like this: